ภูเบศวร์ ประเหมือน

คุณภูเบศวร์ ประเหมือน

Partner Solution Architect, VMware

คุณภูเบศวร์เริ่มงานกับทาง VMware ในตำแหน่ง Solution Engineer Specialist สำหรับ HCI Business ก่อนก้าวขึ้นมาเป็น Partner Solution Architect ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงความรอบรู้ในเรื่องของ HCI ประกอบกับประสบการณ์กว่า 13 ปีในการทำงานในสายเทคโนโลยีให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิ NetApp, Hitachi Vantara, Metro Systems และ VST ECS ทำให้คุณภูเบศวร์มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของ HCI/VCF และเป็นกำลังสำคัญของ VMware ประเทศไทยในการผลักดัน ตลาด hyperconverged มาโดยตลอดและในปัจจุบันยังช่วย enable และเป็นที่ปรึกษาในส่วนของ VMware Solution ต่าง ๆ ให้กับคู่ค้าของ VMware ประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags