ผศ. (พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

ผศ. (พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงไทย, ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และกรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด

ปัจจุบัน ผศ. (พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต เป็นผู้บริหารสายงาน สายงาน เทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือที่น้องๆ ในกรุงไทยเรียกกันว่า “พี่หมอ” ซึ่ง มีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการทำงานของธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและต่อยอดไปนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านแนวคิดในเรื่อง Open Ecosystem โดยเป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาระบบวายุคลาวด์ (Vayu Cloud) เพื่อตอบการประมวลผลอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในธนาคารและหน่วยงานภาครัฐภายนอก

ที่ผ่านมา ผศ. (พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ถือเป็นผู้ร่วมผลักดันแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ www.ไทยชนะ.com เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

Speaker Details
Speaker Tags