พงศ์พันธ์ เรณุมาศ

คุณพงศ์พันธ์ เรณุมาศ

Distribution Partner System Engineering, Cisco Systems (Thailand)

Speaker Details
Speaker Tags