พรชัย พฤกษารัตนนนท์

คุณพรชัย พฤกษารัตนนนท์

OEM | Embedded & Edge Solutions, Dell Technologies, Indochina Sub-region