พรสิทธิ์ ปาลิไลยก์

คุณพรสิทธิ์ ปาลิไลยก์

Digital Platform Solution Sales Manager, AIS

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและวางระบบ IT ให้องค์กรมานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะด้าน Cloud และ Cybersecurity ปัจจุบันดูแลทีมที่ปรึกษาด้านโซลูชัน มีความชำนาญพิเศษด้าน Enterprise Solutions สำหรับลูกค้าองค์กร

Speaker Details
Speaker Tags