ประคุณ เลาหกิตติกุล

คุณประคุณ เลาหกิตติกุล

Country Manager (Thailand), HPE Aruba Networking

ประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายมามากกว่า 20 ปี

Speaker Details