ประคุณ เลาหกิตติกุล

คุณประคุณ เลาหกิตติกุล

Country Manager (Thailand), HPE Aruba

ประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายมามากกว่า 20 ปี

Speaker Details
Speaker Tags