ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

Agile Experiences Delivery บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี กับการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการ และ IT Services and Operations (ITIL)

Speaker Details
Speaker Tags