พุทธพงษ์ เชี่ยวเวช

คุณพุทธพงษ์ เชี่ยวเวช

Technology Evangelist, Nintex

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Process Automation ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการเลือกใช้ Automation Platform ที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร มามากกว่า 10 ปี

Speaker Details
Speaker Tags