ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษาและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

Speaker Details
Speaker Tags