ศักดิ์ดา แซ่อึ้ง

คุณศักดิ์ดา แซ่อึ้ง

SEA Regional Director, Delta Electronics (Thailand) PCL.

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้าน R&D ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ODM ในบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มากว่า 10 ปี และรับผิดชอบด้าน Technical Sales Support กลุ่มผลิตภัณฑ์ OBM ได้แก่ Solar Inverter, LED Lighting กว่า 4 ปี ทำให้แบรนด์ Delta เริ่มเป็นที่รู้จัก คุณศักดิ์ดาได้รับมอบหมายให้เป็น Regional Business Head เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ICT infrastructure อันประกอบไปด้วย UPS, Telecom Power และ Data Center Solution ในประเทศไทยและอินโดจีน เป็นกำลังสำคัญของเดลต้าในการผลักดัน Business model, Go to market strategy แบบใหม่ๆ รวมถึง การสร้างรูปแบบ Technical support และ After sales service platform ขึ้นมาโดยแนวทางการใช้ Engineering practice นำหน้าการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน Brand Delta จนทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ICT infrastructure ของเดลต้าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี 

นอกจากการดูแลตลาดในประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันคุณศักดิ์ดาได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วน Product Management Head และ ICT Solution Head ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียนิวซีแลนด์

Speaker Details
Speaker Tags