เสกสิทธิ์ ยะถาคาร 

คุณเสกสิทธิ์ ยะถาคาร 

Solution Engineer, Keysight Technologies

Speaker Details