ศิริพรรณ ณ จัตุรัส

คุณศิริพรรณ ณ จัตุรัส

Country Sales Manager (Thailand), Blancco

มีประสบการณ์ทางด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมทางด้านความเสี่ยงและการดูแลข้อมูลสำคัญในฐานะผู้ให้บริการและผู้ประมวลข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานธนาครและภาครัฐมากว่า 15 ปี จึงเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการลบข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกจากองค์กรได้ และมองเห็นถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงปลอดภัย

Speaker Details
Speaker Tags