ศุภณัฐ จำต๊ะ

คุณศุภณัฐ จำต๊ะ

Data Scientist, IBM

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้มีความสนใจด้าน Recommendation System และการใช้องค์ความรู้ด้านข้อมูลเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจ ปัจจุบันเป็นผู้พัฒนา Data and AI Solutions ให้กับองค์กรต่างๆในหลากหลายอุตสาหกรรม

Speaker Details
Speaker Tags