ศุภรัตน์ รุจิราวงศ์

คุณศุภรัตน์ รุจิราวงศ์

Solution Architecture Team Lead, NTT Data (Thailand)

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในธุรกิจคลาวด์ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบทั้ง On-Premise และระบบ Cloud ให้กับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร และอุตสาหกรรมการผลิต

Speaker Details
Speaker Tags