สุพจน์ อร่ามเอกลาภ

คุณสุพจน์ อร่ามเอกลาภ

Senior Security Consultant, Check Point

ประสบการทำงานร่วมกับลูกค้าหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารเพื่อคิดค้นกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพสูง ด้วยพื้นฐานทางด้าน Security Best Practices ในระบบ IT Infrastructure เช่น Network Security, Endpoint Security, Public Cloud Infrastructure Security, Email Security และ IoT Security

Speaker Details
Speaker Tags