ศุภพงศ์ เยาวรัตน์

คุณศุภพงศ์ เยาวรัตน์

Senior Managing Consultant, NTT DATA (Thailand)

มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ Data Management, Analytics และ BI เกือบ 20 ปี โดยได้พัฒนาระบบให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มการเงินและธนาคาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Managing Consultant บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย)

Speaker Details
Speaker Tags