สุธีร์ กิจเจริญการกุล

คุณสุธีร์ กิจเจริญการกุล

Tech Writer, TechTalkThai

คุณสุธีร์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TechTalkThai จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้าน Internet Systems and Security จาก University of Bath สหราชอาณาจักร เคยดำรงตำแหน่งเป็น Security Consultant ที่บริษัท nForce Secure ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักเขียนและนักการตลาดด้าน Enterprise IT ของ TechTalkThai

Speaker Tags