สุทธิพงศ์ กนกากร

คุณสุทธิพงศ์ กนกากร

CEO and Co-founder, Blockfint

หลังจากสั่งสมประสบการณ์กับบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลเลย์มานานกว่า 20 ปี “นิค-สุทธิพงศ์ กนกากร” จึงได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัท Nutanix บริษัทยูนิคอร์นที่เขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพนักงานยุคบุกเบิก แล้วก่อตั้งสตาร์ทอัพในนาม “Blockfint” โดยต้องการนำ “บล็อกเชน” และ “ฟินเทค” มาแก้ปัญหาในประเทศไทย ขณะนี้มีผลงานในการเป็นผู้ร่วมออกแบบการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID) อีกทั้งยังร่วมทีมเทคนิคในการออกแบบพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) ซึ่งเป็นพันธบัตรดิจิทัลครั้งแรกในไทยที่ใช้บล็อกเชนร่วมด้วย

Speaker Details
Speaker Tags