สุวิชชา มุสิจรัล

คุณสุวิชชา มุสิจรัล

Security Architect, Tenable Indochina

ที่ปรึกษาทางเทคนิคทางด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีในภูมิภาคอาเชียน และได้รับการรับรองทางด้าน Cybersecurity เช่น CISSP และ CISA หน้าที่ปัจจุบันให้คำปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าในกลุ่ม Indochina ของ Tenable

Speaker Details
Speaker Tags