ธนกร วงศ์บุณยเวธน์

คุณธนกร วงศ์บุณยเวธน์

Solution Architecture Assistant Manager, NTT DATA (Thailand)

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AWS Cloud Services มีประสบการณ์ทางด้าน IT มากกว่า 10 ปี ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มการเงิน

Speaker Details
Speaker Tags