ธชธรรม สุเมตติกุล

คุณธชธรรม สุเมตติกุล

Language Proficiency Specialist & Solutions Manager, Dynatix

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) มีประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนมากกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์การนำข้อมูลผู้เรียนจากการวิเคราะห์ของ AI มาต่อยอดการสอนมากกว่า 3 ปี พร้อมตำแหน่ง Certified DynEd Learning Solutions Coach 

Speaker Details
Speaker Tags