วรินทร์ธาร จรัสสิริกุลชัย

คุณวรินทร์ธาร จรัสสิริกุลชัย

AVP Soft De’but และผู้ดูแลแพลตฟอร์ม VSM365

ประสบการณ์ทำงานทางด้าน Digital Marketing และ Software Distributor มา 9 ปี กับบริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด ผู้นำทางด้านอีเมลและระบบ Web & Application Development มากกว่า 19 ปี โดยมีการนำเข้าซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกมากมาย ทั้ง Cloudflare, Lark, Vinchin, Navicat, OneTrust และอีกมากมาย และยังเป็นผู้ดูแลแนะนำเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ให้ Brand ชั้นนำมากมาย อาทิ TEA, Nok Air, Thaipat, Mercury Viile, Deestone, TVDirect, Major, AIIZ, NT Mobile

ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารดูแล Digital Platform VSM365 และดูแลการตลาดของบริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด ทั้งในส่วนการนำเข้าซอฟต์แวร์เพื่อจัดจำหน่าย การผลิต Content เพื่อนำเสนอสินค้า ซอฟต์แวร์ ให้แก่ลูกค้าทางออนไลน์ และการจัดการอบรม ให้ข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ

Speaker Details
Speaker Tags