วสุพล ธารกกาญจน์

คุณวสุพล ธารกกาญจน์

Microsoft Azure Business Group Director, Microsoft

ประสบการณ์ทางด้าน IT มากกว่าสิบปี ปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลกลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เพื่อมุ่งมั่นให้ธุรกิจไทยสามารถนำเทคโนโลยีคลาวด์จาก ไมโครซอฟท์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ

Speaker Details
Speaker Tags