วีรวุฒิ วุฒิเลิศอนันต์

คุณวีรวุฒิ วุฒิเลิศอนันต์

Field Application Engineer: ASEAN, AMD

ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในส่วนของโซลูชันระดับองค์กร ในแง่มุมเรื่องของ IT infrastructure เพื่อออกแบบโซลูชันต่างๆ โดยมีประสบการณ์สั่งสมมาจากบริษัท IT ชั้นนำของโลกตลอดระยะเวลา 19 ปี

Speaker Details
Speaker Tags