วีรวุฒิ วุฒิเลิศอนันต์

คุณวีรวุฒิ วุฒิเลิศอนันต์

ASEAN Solutions Architect, AMD Far East Ltd.(Thailand Branch)

ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในส่วนของโซลูชันระดับองค์กร ในแง่มุมเรื่องของ IT infrastructure เพื่อออกแบบโซลูชันต่างๆ โดยมีประสบการณ์สั่งสมมาจากบริษัท IT ชั้นนำของโลกตลอดระยะเวลา 19 ปี

Speaker Details
Speaker Tags