วรวิทย์ เลิศกิติพงศ์พันธ์

คุณวรวิทย์ เลิศกิติพงศ์พันธ์

Senior Solution Architect, Red Hat (Thailand)

วรวิทย์ เลิศกิติพงศ์พันธ์มีประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศยาวนานกว่า 10 ปี ครอบคลุมตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบ Middleware, ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่แอปพลิเคชัน และการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ในฐานะของ Senior Solution Architect ที่ Red Hat เขาได้ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่ออกแบบและช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้งโซลูชันของระบบ Container Platform, Middleware และ DevOps

Speaker Details
Speaker Tags