วัชระ แม้นจริง

คุณวัชระ แม้นจริง

Senior Network & Security Manager, SVOA

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Network & Security Manager และมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Network และ Security มามากกว่า 15 ปี

Speaker Details
Speaker Tags