วัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์

คุณวัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์

Country Manager, Cohesity

วัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการประจำประเทศไทยของบริษัท Cohesity- Thailand โดยรับผิดชอบในการเจริญเติบโตทางด้านยอดขาย พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และ ความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศไทย ก่อนเข้าร่วมงานกับ Cohesity – Thailand มีประสบการณ์ด้านงานขายมากว่า 28 ปี เคยผ่ายงานในการเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Citrix, FireEye และ Hitachi Data System เป็นตัน โดยจบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก Assumption University และปริญญาตรี Computer Engineering จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Speaker Details
Speaker Tags