ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย

ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย

Founder & CEO, BOTNOI Group

ดร. วินน์ จบปริญญาเอกด้าน AI จากประเทศฝรั่งเศส และทำงานในสาย AI และ Data Science ให้กับองค์กรข้ามชาติหลายองค์กร อาทิ Daimler AirAsia และ Telenor กว่า 10 ปี ปัจจุบันได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเครือ BOTNOI Group ให้คำปรึกษาและพัฒนาด้าน AI และ Data Science ให้กับองค์กรมหาชนกว่า 40 แห่ง

Speaker Details
Speaker Tags