วรวิทย์ รัตนสมโชค

คุณวรวิทย์ รัตนสมโชค

Enterprise Cyber Security Solution, AIS Business

ประสบการณ์ทำงานทางด้าน IT Infrastructure มากว่า 19 ปี กับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น IBM, Avaya และ Alcatel-Lucent และประสบการณ์ทำงานเฉพาะทางด้าน Service Provider มามากกว่า 10 ปี กับการผู้ให้บริการชั้นนำอย่าง Advanced Info Service (AIS) และ CS Loxinfo (CSL)

รับหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้านำเสนอเพื่อโซลูชันเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้าน Cybersecurity ให้ตรงตามความต้องการ และยังพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับ Cybersecurity ร่วมกับทีมงานให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานและเทรนด์ของตลาดเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

Speaker Details
Speaker Tags