Speakers

ชนาธิป อิ่มทองคำ
Senior Systems Engineer, Fortinet
ชาญวิทย์ จิวริยเวชช์ 
Systems Engineer, Fortinet
มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสายงานด้าน IT เช่น VMware และ Microsoft ด้วยการให้คำปรึกษาและออกแบบ Private/Public Cloud, Virtualization, DevSecOps, End-User-Computing, MDM, Monitoring และ Security
ศรัณย์ ศรีแย้ม
Systems Engineer, Fortinet
วีร์ หิรัญพานิช
Channel Systems Engineer, Fortinet
ดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ
Senior Manager, Systems Engineering, Fortinet
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้าน Networking และ Security ดร. รัฐิติ์พงษ์ ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคนิคในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย ไม่ว่าบริษัทที่มีความซับซ้อนทางด้านความปลอดภัยในด้านไอที หรือความต้องการธุรกิจที่จำเป็นต้องปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์