ดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ

ดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ

Senior Manager, Systems Engineering, Fortinet

ดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมระบบที่ฟอร์ติเน็ต ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย จึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางเทคนิคและพัฒนากลยุทธ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับฟอร์ติเน็ต ดร. รัฐิติ์พงษ์ เคยร่วมงานกับ IBM, AT&T, Packeteer, Bluecoat Systems และ Symantec ตามลำดับ ดร. รัฐิติ์พงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Speaker Details
Speaker Tags