ชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล

คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล

CEO, Netka System

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ในปี 2548 มีประสบการณ์ในการสร้างโครงข่ายและระบบบริหารจัดการโครงข่ายระดับประเทศ และยังมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล เพื่อส่งมอบความเป็นเลิศให้กับธุรกิจทั่วโลก

Speaker Details
Speaker Tags