ชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล

คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล

CEO, Netka System

คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากประสบการณ์ทำงานในการสร้างเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระดับประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 มุ่งมั่นพัฒนาซอฟท์แวร์โซลูชันทางด้าน IT เพื่อส่งเสริมการทำ Digital Transformation และ Automation เพื่อสร้างการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า

Speaker Details
Speaker Tags