ณัฏฐวี สกุลรัตน์

คุณณัฏฐวี สกุลรัตน์

Chief Marketing Officer, Netka System

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Marketing Officer (CMO) ของ Netka System ดูแลในส่วน การจัดการขาย การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาด ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งนี้ คุณ ณัฏฐวี สกลรัตน์ ได้มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจ IT มาเกือบ 20 ปี โดยได้ร่วมงานกับบริษัท ระดับโลก อาทิ บริษัท  ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์ Software ในกลุ่มธุรกิจ Telecommunication และยังได้ดำรงค์ตำแหน่ง Country Sale Director ของบริษัท Teradata Thailand และล่าสุดได้มีโอกาสนำทีมเดินทางไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ Netka Software ที่ Silicon Valley, San Francisco สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ระดับโลก

Speaker Details
Speaker Tags