ชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์

คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์

Chief Information Security Officer, KBTG

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และประธานกรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)

Speaker Details
Speaker Tags