กิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล

คุณกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล

President, Raceku Thai

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เรซคู ไทย จำกัด โดยมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ Enterprise Software เช่น ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) และการบริหารจัดการงานบริการ (ESM) และงานบริหารโครงการต่างๆ (Project Management) ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

Speaker Details
Speaker Tags