ณัฐผลิน วิเศษ

คุณณัฐผลิน วิเศษ

Senior Presales Consultant, Raceku Thai

มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ Enterprise Software เช่น ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) และการบริหารจัดการงานบริการ (ESM) ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Presales Consultant ที่ Raceku Thai

Speaker Details
Speaker Tags