ลักษณ์ชัย ลือชัยชนะกุล

คุณลักษณ์ชัย ลือชัยชนะกุล

Senior Systems Engineer, Nutanix

คุณลักษณ์ชัย เริ่มงานกับ Nutanix ในปี 2019 ในตำแหน่งวิศวกรระบบ ประจำประเทศไทย ก่อนหน้านี้ คุณลักษณ์ชัยมีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศกรรมระบบ เป็นที่ปรึกษาด้านไอทีโซลูชันต่างๆ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

Speaker Details
Speaker Tags