สุรักษ์ ธรรมรักษ์

คุณสุรักษ์ ธรรมรักษ์

Systems Engineer Manager, Nutanix Thailand

คุณสุรักษ์​ มีประสบการณ์ทำงานในหลายภาคส่วน ทั้งด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านโซลูชันต่างๆ ทั้งงานขายให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กร ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายและพันธมิตร โดยเคยเป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านวิศวกรระบบที่ อีเอ็มซี ประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาด้านการขายที่บริษัท SAP Thailand และยังมีประสบการณ์ทางด้าน Enterprise IT อีกกว่า 10 ปี ในงานหลากหลายระบบ เช่น IBM ประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านวิศวกรระบบ รวมถึงงานด้าน Support Software กับบริษัท ESRI โดยดูแลลูกค้าระดับ Enterprise

Speaker Details
Speaker Tags