เมธี รัตนวัฒนประกิต

คุณเมธี รัตนวัฒนประกิต

Security Solutions Engineer, Sophos

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในวงการ IT ผ่านการทำงานทั้ง SI, Distributor และปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ Sophos ในส่วน Endpoint Security ทั้งหมดประจำประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags