ปองภพ เหล่าชัยกุล

คุณปองภพ เหล่าชัยกุล

Senior Sales Engineer, Sophos

คุณชง ปองภพ เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้าน IT Security มามากกว่า 10 ปี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Network, Cloud และ Application Security โดยมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ด้าน Technical และ Business เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

Speaker Details
Speaker Tags