เมธี วุฒิไกรบัญฑิต

คุณเมธี วุฒิไกรบัญฑิต

System Engineer, HPE Aruba

Speaker Details