พลวัฒน์ โชติสว่าง 

คุณพลวัฒน์ โชติสว่าง 

Technology Consultant, Veeam Software

คุณพลวัฒน์เริ่มงานกับ Veeam เมื่อเดือนมกราคม ปี 2022 ที่ผ่านมา ในตำแหน่งวิศวกรระบบ ประจำประเทศไทย ก่อนหน้านี้ คุณพลวัฒน์มีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศกรรมระบบ ในฐานะฝ่ายติดตั้งและที่ปรึกษาด้านโซลูชัน IT ต่างๆ ในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กรหลากหลายกลุ่ม

Speaker Details
Speaker Tags