ธนกร อินทรัตน์

คุณธนกร อินทรัตน์

System Engineer, Veeam Software (Thailand)

คุณธนกรเริ่มงานกับ Veeam เมื่อเดือนมีนาคมปี 2022 ที่ผ่านมา ในตำแหน่งวิศวกรระบบประจำประเทศไทย ก่อนหน้านี้ คุณธนกรมีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศกรรมระบบ ในฐานะฝ่ายติดตั้งและที่ปรึกษาด้านโซลูชัน IT ต่างๆ ในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กรหลากหลายกลุ่ม

Speaker Details
Speaker Tags