ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ

ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ

Managing Director, STelligence

ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด จบการศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คุณสันติสุขได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในหลากหลายงานด้วยกัน อาทิ BigData @CSA-ASEAN-Summit 2015, Hackaton Dat Analytic Government 2015, AI-Data Analytic @NSTDA 2017, Profit Driven from Data Analytic @Stock Exchange of Thailand 2018, Asean Partner Summit 2019 @Singapore by Automation Anywhere และเป็นอาจารย์พิเศษด้าน Data Analytic-AI-Automation จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง และธุรกิจบัณฑิต

Speaker Details
Speaker Tags