สุรชัย ชัยยารังกิจรัตน์

คุณสุรชัย ชัยยารังกิจรัตน์

System Engineer Manager, HPE Aruba

ประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายมามากกว่า 20 ปี 

Speaker Details