ธีรยุทธ หงษ์คณานุเคราะห์

คุณธีรยุทธ หงษ์คณานุเคราะห์

ผู้จัดการประจำประเทศไทย Allied Telesis

มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และความต้องการ ด้านการนำระบบเน็ตเวิร์คไปใช้ตั้งแต่ระดับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และในระดับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมมามากกว่า 15 ปี

Speaker Details
Speaker Tags