วิญญู กนกพีระวุฒิ

คุณวิญญู กนกพีระวุฒิ

Sale Engineer Manager, Allied Telesis

วิศวกรออกแบบซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบเครือข่ายกับองค์กรใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม

Speaker Details
Speaker Tags