วรวิทย์ หมื่นศรี

คุณวรวิทย์ หมื่นศรี

Solution Sales Manager for Digital Workplace Solution, NTT (Thailand)

คุณวรวิทย์ หมื่นศรี เป็นผู้พัฒนาและออกแบบโชลูชันด้าน Digital Workplace และ Customer Experience สำหรับองค์กรกลุ่มการเงินธนาคารและประกันภัยทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งให้คำปรึกษาและการวางกลยุทธ์ในการทำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจองค์กร

Speaker Details
Speaker Tags