Virtual Event | 5 – 7 Mar 2024
.
TTT Virtual SummitEnterprise AI & Tech 2024
ซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนสาย IT ติดตามมากกว่า 10,000 คน โดยครั้งแรกของปี 2024 นี้ TechTalkThai ได้รวบรวมแนวโน้ม กลยุทธ์ และตัวอย่างการใช้งานจริงของเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้ธีม Enterprise AI & Tech ซึ่งท่านจะได้รับชมเนื้อหาทั้งการทำ AI Transformation, AI Use Cases และการพัฒนา Generative AI รวมถึงประเด็นอื่นที่น่าสนใจ เช่น Data Analytics & AI Decisioning, AI Infrastructure, AI for Cybersecurity, Automation & Intelligence และ IT Trends รวม 15 หัวข้อ
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
AI & Technology Trends in 3 Days
งานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise AI & Tech 2024 จัดต่อเนื่อง 3 วัน 3 ธีม ดังนี้
AI in Action

รวมประเด็นที่น่าสนใจด้าน AI ทั้งการวาง Infrastructure for AI, การทำ Data Analytics & AI Decisioning, AI ในโลก Cybersecurity พร้อมการแชร์ความท้าทายในการพลิกโฉมสู่การเป็น AI-First Organization

Business Transformation

แนะนำนวัตกรรมดิจิทัลเชิงธุรกิจที่สนับสนุนด้วย AI เช่น Automation, Data Modernization, Intelligence Platform, AI Copilot และการประยุกต์ใช้งานจริงในธุรกิจ รวมถึงแนวทางการเริ่ม AI Journey อย่างเป็นระบบ

Technology Trends

อัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดในปี 2024 ได้แก่ Cloud AI, Wi-Fi 7, Data Center Network ระดับ 800G, Cyber Threats & Security พร้อมแนะนำ Use Cases การใช้ AI ในเกิดขึ้นแล้วในธุรกิจไทย

TTT Virtual Summit: Enterprise AI & Tech 2024 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2024 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 13:15 – 16:00 น. รวมทั้งสิ้น 15 เซสชัน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ActiveMedia, AIS, AWS, Cloudflare, Dell Technologies, HPE, Infor, Ingram Micro, JobPrompt, Ruckus, SAS และ SIS Distribution รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญพิเศษจากสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT), KBTG และ Microsoft ที่จะมาแชร์โอกาสและความท้าทายในการมุ่งสู่การเป็น AI-First Organization เบื้องหลังการพัฒนา OpenThaiGPT และ คู่คิด by K-GPT ที่เข้าใจบริบทภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมถึงแนวทางการวางกลยุทธ์เพื่อสร้าง AI Journey อย่างมีระบบ

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่, ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ , ผู้ที่อยู่ในสายงาน IT และบุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI

Enterprise AI & Tech at a Glance

Date

5 - 7 Mar 2024

Time

13:15 – 16:00

Venue

Online Event

Audiences

500+

Enterprise AI & Tech Speakers
รวมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)
Chief Operating Officer, Microsoft (Thailand)
Digital Marketing and Data Monetization Manager, AIS
Enterprise AI & Tech Schedule
รวมเทรนด์ด้าน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดสำหรับธุรกิจไทย

โอกาสและความท้าทายของ KBTG ในการพลิกโฉมบริษัทสู่การเป็น AI-First Organization ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้นำด้าน Machine Learning, AI และ Data (M.A.D.) ของไทย พร้อมแนวคิดเบื้องหลังการพัฒนา คู่คิด by K-GPT ที่เข้าใจบริบทภาษาและวัฒนธรรมไทย เข้าใจจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงมีความรู้เชิงลึกเฉพาะด้าน เพื่อให้ AI กลายเป็นเพื่อนคู่คิดของคนไทยได้ในอนาคต

ร่วมสำรวจการออกแบบและการใช้งานโซลูชันข้อมูลสมัยใหม่ ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ AI ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปยังการใช้งานบนสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด การจัดการกับรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงตัวอย่างการนำเครื่องมือ Open Source มาใช้งานจริงภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หลายองค์กรธุรกิจต่างพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยี Generative AI มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ สร้างคุณค่าทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต รวมถึงเปิดประตูสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่นี้ และเริ่มใช้ Generative AI มาสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตขององค์กร

โลกยุคปัจจุบันที่ธุรกิจดำเนินอย่างเร่งรีบ การตัดสินใจที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานอาจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และไม่ทันใจลูกค้า เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้การนำ AI Decisioning Engine มาช่วยวิเคราะห์และทำการตัดสินใจในหลากหลายด้านของธุรกิจแบบเรียลไทม์

AI และ ML เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายๆ ภาคส่วนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้เสริมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะด้าน Cybersecurity อย่างไรก็ตาม AI ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีโอกาสขยายขอบเขตพื้นที่ความเสี่ยงให้แก่องค์กรด้วยเช่นกัน เราจะไว้ใจให้ AI/ML เป็นผู้ช่วยหรือทำงานทดแทนมนุษย์ในด้าน Cybersecurity ได้มากน้อยเพียงใด ร่วมหาคำตอบได้ในการบรรยายนี้

แนะนำกลยุทธ์และแนวทางสำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เกณฑ์การเลือกใช้บริการ AI จาก Cloud Provider ข้อควรรู้ในการพัฒนา AI การปรับตัวของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง AI Journey ได้อย่างมีระบบและมั่นคงยั่งยืน

เรียนรู้การนำเทคโนโลยี Generative AI ที่เข้าใจและสามารถประมวลผลข้อมูลบริบทได้ มาต่อยอดเป็นแนวคิด Copilot หรือผู้ช่วยสำหรับสนุนการทำงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นงาน Offices หรือ Cybersecurity พร้อมกลยุทธ์การสร้างและปรับแต่ง AI Copilot มาใช้เฉพาะภายในองค์กรของตน ไม่ปะปนหรือแชร์ข้อมูลร่วมกับองค์กรอื่น

ร่วมอัปเดตข้อมูลอุตสาหกรรมผู้ผลิต (Manufacturing) ที่เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เหตุใดจึงจัดการกับความท้าทายเหล่านั้นได้ยาก รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 และกรณีศึกษาด้านการใช้ระบบ Automation และ Intelligence ในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน การได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ AIS ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี จะมาแชร์ประสบการณ์จริงและการใช้ข้อมูลต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับนวัตกรรมเครื่องมือสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ปี 2024 หลายธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI เข้ามาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานต่างต้องปรับตัวตามเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ว่าผู้ประกอบการจะสร้างทีมงานที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน พนักงานสาย IT จะมีแนวทางเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและตลาดอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ และเป็นพนักงานที่ส่งมอบผลงานอย่างยอดเยี่ยมอยู่เสมอ

รู้จักกับ Use Cases ด้าน AI ที่น่าสนใจและมีการใช้งานจริงแล้วในธุรกิจไทย หนึ่งในนั้น คือ OpenThaiGPT โมเดล GPT ภาษาไทยแบบ Opensource ขนาด 70b ที่เทรนต่อยอดจาก Facebook LLama v2 พร้อมแนะนำแนวทางการเริ่มประยุกต์ใช้ AI ในการดำเนินธุรกิจ ข้อจำกัด และความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงทิศทางของเทคโนโลยี AI ในอนาคต

อัปเดตความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุค AI Transformation และกลยุทธ์การสร้าง Cyber Resilience โดยใช้สถาปัตยกรรม SASE และ DDoS Mitigation จาก Cloudflare

สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากงาน AWS re:Invent 2023 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนสิ้นปี 2023 ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตเครื่องมือทางด้าน AI เช่น Amazon Q, Amazon Bedrock หรือการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจด้วย Amazon One รวมถึงการลงทุนและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในไทยและภูมิภาคอาเซียน

ต้นมกราคม 2024 Wi-Fi Alliance ได้ประกาศรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 7 หรือ IEEE 802.11be มาตรฐานดังกล่าวมีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ประสิทธิภาพ ความเร็ว และความเสถียรเพิ่มขึ้นจาก Wi-Fi 6 มากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง และ Spec ของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในการบรรยายนี้ พร้อมตอบคำถามสำคัญ – ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรจะอัปเกรดไปใช้ Wi-Fi 7?

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจะมีการอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากเหล่าวิทยากรหลังจากนี้

Lucky Draw
ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ iPhone 15, iPad (Gen 10), Apple Watch Series 9 และ Redmi Watch 3 Active รวม 9 รางวัล มูลค่ากว่า 60,000 บาท จับรางวัลใหญ่ทุกวัน !!

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล Lucky Draw

  • Lucky Draw ประกอบด้วยรางวัลใหญ่ คือ iPhone 15, iPad (Gen 10) และ Apple Watch Series 9 อย่างละ 1 เครื่อง และรางวัลรอง คือ Redmi Watch 3 Active 6 เครื่อง
  • แต่ละวันจะจับ Lucky Draw 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลใหญ่ 1 รางวัลและรางวัลรอง 2 รางวัล
  • ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาตั้งแต่เริ่มจนจบในแต่ละวันมีสิทธิ์ลุ้นรับ Lucky Draw ในวันนั้นๆ (ไม่นับรวมเซสชันของ Ingram Micro*)
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw ไปแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Lucky Draw อื่นในวันถัดๆ ไป ยิ่งเข้าร่วมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก
  • แจ้งผลผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2024 ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

หมายเหตุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจำเป็นต้องยินยอมเปิดเผยชื่อนามสกุล และบริษัทที่ตนเองสังกัดบนสื่อต่างๆ ของ TechTalkThai เพื่อความโปร่งใสในการแจกรางวัล ในกรณีที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เลือกผู้โชคดีท่านใหม่แทน

* Ingram Micro ไม่เข้าร่วมกิจกรรม Lucky Draw

Enterprise AI & Tech Sponsors
Media Partners