ธีรยุทธ ทองก้อนใหญ่

คุณธีรยุทธ ทองก้อนใหญ่

มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจ Enterprise IT ในหลากหลายด้านทั้ง Infrastructure, Business Application รวมถึง AI Analytic Platform โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าธนาคาร ประกันภัย การเงิน ค้าปลีก และการผลิต ทำให้สามารถเป็น Trusted Advisor ให้กับลูกค้าในการประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจได้เป็นอย่างดี